Go back

Contract

Cum îmi pot trece numărul pe numele unei alte persoane?

Prezintă-te în cea mai apropiată locaţie Vodafone împreună cu persoana care doreşte să preia numărul, sau cu un reprezentant legal al firmei care va prelua numărul, în cazul în care transferul se face către un cont de firmă.

Vei avea nevoie de buletinul sau cartea de identitate, iar persoana care preia numărul va avea nevoie de următoarele:

 • pentru încheierea unui contract nou: **cartea de identitate și actul de spațiu
 • pentru încheierea unui contract pe cont existent, dacă este persoană fizică: cartea de identitate

Dacă transferul se realizează către o persoană juridică, aceasta va avea nevoie de următoarele acte și dovezi:

 • împuternicire ştampilată şi semnată de administratorul societăţii,
 • cartea de identitate sau o declaraţie pe proprie răspundere dacă este chiar administratorul societății sau unicul asociat
 • ştampila firmei

De asemenea, dacă persoana juridică nu mai are un alt număr în rețeaua Vodafone, va mai avea nevoie de următoarele:

 • codul unic de înregistrare al firmei
 • certificatul emis după 1 ianuarie în scopuri TVA (dacă firma este plătitoare de TVA)

Pentru transferul de responsabilitate este percepută o taxă in valoare de 4 EUR ( 4.96 euro cu TVA) Taxa de transfer de responsabilitate va apărea pe următoarea factură a noului titular.

Atenție: pentru ca transferul de responsabilitate să se realizeze în cel mai scurt timp, trebuie să ai achitată ultima factură emisă pe numele tău.

Cum recunosc un operator Vodafone?

Numerele operatorilor Vodafone sunt întotdeauna numere de forma 037202xxxx, exemplificate în cele de mai jos:

 • un agent de la Departamentul de Relaţii cu Clienţii te va apela de pe numărul 0372022222.
 • un agent de la Departamentul Plăţi te va apela de pe numărul 0372022244.
 • agenţii din Departamentele de Vânzare te vor apela fie de pe numere în formatul generic 037202xxxx, fie de pe un număr de forma 0372xxxxxx.

Poţi apela oricând Departamentul de Relaţii cu Clienţii, la numărul netaxabil *222 pentru a verifica proveniența apelului. Reține că operatorii Vodafone nu te vor apela niciodată de pe un număr cu identitate ascunsă.

Cum este taxat transferul de responsabilitate?

Transferul de responsabilitate este taxat cu 4 euro fără TVA (4.96 euro cu TVA) şi se va aplica pe contul noului titular, la prima factură emisă.

Taxa se aplică atât pentru transferurile de tip persoană fizică - persoană fizică, cât şi pentru cele de tip persoană juridică - persoană fizică, indiferent de vechimea în reţea.

Dacă transferul se efectuează pentru mai multe numere, atunci taxa este aplicată pentru fiecare număr în parte.

Dacă titularul abonamentului este decedat, poate prelua cineva numărul?

Da. Mergi în cea mai apropiata locaţie Vodafone cu următoarele acte:

 • certificatul de deces al titularului actual
 • actul de identitate
 • actul de spaţiu
 • declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă gradul de rudenie şi faptul că ești de acord cu preluarea numărului
Pot să transfer un abonament de grup şi să păstrez oferta?

Doar dacă persoana care preia responsabilitatea are tot un abonament de grup. În caz contrar, va trebui să îţi alegi un alt tip de abonament dintre cele disponibile.

Dacă nu am contract de casă, cu ce alt act îmi pot încheia un contract la Vodafone?

Permisul de conducere, cardul bancar sau talonul de pensie

Dacă la transferul responsabilitaţii abonamentul este încă sub contract, se va anula perioada contractuală?

Nu, noul titular va prelua contractul cu toate responsabilităţile şi beneficiile existente, cu excepţia punctelor de loialitate. Dacă perioada contractuală se datorează unei oferte speciale de care ai beneficiat, abonamentul nu va putea fi transferat unei alte persoane, din motive tehnice.

Ce acte sunt necesare pentru încheierea unui nou contract?

Dacă ai deja un abonament activ pe numele tău vei avea nevoie doar de cartea de identitate.

Dacă nu ai încă un contract, vei avea nevoie de următoarele acte: buletinul sau cartea de identitate, un act de spaţiu sau permis de conducere, un card bancar sau talon de pensie.